Сучасна українська літературна мова

Сучасна українська літературна мова :: Повнорозмірне зображення

Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2008. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття). ISBN 978-966-346-452-7

 

 

У посібнику подано найновіші концепції сучасних мовознавців у галузі фонетики, лексикології та фразеології, морфології, словотвору та синтаксису простого і складного речень. Матеріал побудовано на основі праць, що з'явилися останнім часом і є практично малодоступними для широкого загалу. Cписок літератури допоможе зорієнтуватися у великому потоці наукової та довідкової літератури.

Для студентів, аспірантів, учителів-філологів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку й функціонування сучасної української літературної мови.

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Лекція 1. ВСТУП ДО КУРСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Лекція 2. ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ. СЛОВНИКОВЕ БАГАТСТВО СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Лекція 3. ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ

Лекція 4. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ ГРАМАТИКИ

Лекція 5. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

Лекція 6. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Лекція 7. СИНТАКСИС: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Лекція 8. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Лекція 9. ОСНОВИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Орієнтовні питання, що можуть бути винесені на іспит