Наші блоги

Ми в Internet

DW

Книжковий хіт-парад

Краєзнавча сторінка

Статистика відвідань

Перегляди статей
3167947


Прокуратура України

Прокуратура України :: Повнорозмірне зображення

Прокуратура України: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Косюта М.В. — К., 2010. — 404 с., тв. пал.

 

 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні теоретичні й практичні проблеми, пов’язані з реформуванням прокуратури України: її місце у механізмі держави, функції, принципи організації та діяльності, взаємозв’язки зі структурами, що належать до інших гілок влади. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства й організації роботи прокуратури України. Для науково-педагогічних працівників, прокурорів, суддів та інших юристів-практиків. Книга буде корисною також для студентів вищих навчальних закладів як матеріал для навчальних курсів з питань організації та діяльності прокуратури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

2.1. Багатофункціональність як основа правового статусу Прокуратури України

2.2. Основні напрями вдосконалення правового регулювання і реалізації функцій прокуратури

2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду

2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів

2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують свободу громадян

2.2.4. Актуальні проблеми підтримання прокурором державного обвинувачення в суді

2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури

Розділ 3. ПРИНЦИПИ ПРОКУРОРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1. Поняття, значення і види принципів організації і діяльності прокуратури 3.2. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України

3.2.1. Значення і взаємозв’язок єдності і централізації та організації і діяльності прокуратури

3.2.2. Основні риси єдності прокурорської системи

3.2.3. Основні риси централізації прокурорської системи

3.2.4. Елементи колегіальності у прокуратурі в умовах дії принципу єдності і централізації прокурорської системи

3.3. Принцип незалежності прокуратури та гарантії його реалізації

3.3.1. Роль принципу незалежності у функціонуванні прокурорської системи

3.3.2. Межі незалежності Прокуратури України в її відносинах з іншими органами публічної влади

3.3.3. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів

3.3.4. Особисті та соціально-економічні гарантії незалежності працівників прокуратури

3.4. Законність як принцип прокурорської системи

3.4.1. Роль принципу законності у функціонуванні органів прокуратури

3.4.2. Нормативно-правові та організаційні умови реалізації принципу законності в діяльності прокуратури

3.4.3. Порушення законності в діяльності прокуратури: їх причини і шляхи подолання

3.5. Значення гласності та особливості застосування принципу гласності в діяльності прокуратури

Розділ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Прокуратури України ТА ІНШИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР

4.1. Відносини прокуратури з Главою Держави і найвищим представницьким органом України

4.2. Відносини прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування

4.3. Відносини між прокуратурою та судами загальної юрисдикції

4.4. Відносини між прокуратурою та Конституційним Судом України

4.5. Відносини між прокуратурою та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини