Політологія

Політологія :: Повнорозмірне зображення

Л.М. Димитрова, С.О. Кисельов, М.Ф. Шевченко та ін. ISBN 978-966-346-533-3

 

 

У підручнику розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи, політичних режимів, складові політичного процесу, місце і роль людини як суб’єкта влади і політики. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Становлення та розвиток політології як науки Предмет, методи та функції науки про політику Політика як соціальне явище Політична думка в історії світової цивілізації Історія української політичної думки

Розділ 2. Форми та засоби здійснення політики Політична система суспільства: сутність та структура Становлення і розвиток держави та її форм Правова держава та громадянське суспільство Влада як засіб реалізації політики

Розділ 3. Суб’єкти політики та способи політичної діяльності Політичні партії та партійні системи Політичне лідерство Політичні еліти Політичний процес Політичні технології Соціально-політичні конфлікти

Розділ 4. Персоналізовані аспекти політики Політична культура Політична свідомість суспільства Особистість як суб’єкт політики

Розділ 5. Політика в системі міжнародних відносин Світова політика в системі міжнародних відносин Соціально-політичні доктрини сучасності Україна в геополітичному просторі Література Теми рефератів Методичні рекомендації з підготовки та написання реферату Тематика контрольних робіт Основні питання до іспиту Основні терміни і поняття.