Особливі книги про особливих дітей

 

Кожна дитина – це найбільший та найцінніший скарб для своїх батьків та родичів, а всі діти разом – це скарб суспільства, і від того, наскільки ми цінуємо та поважаємо кожного – залежить і наше життя у майбутньому.

Наш світ не такий безхмарний та яскравий, як нам іноді хочеться його бачити і ми, люди, намагаємося закрити очі та не помічати деяких його особливостей, думаючи, що нас це не стосується і нам це не потрібно.

Однією із таких «особливостей», яка довгий час була приховано є «інвалідність», зокрема, дитяча інвалідність. Термін «інвалідність» сьогодні є некоректним та не рекомендованим до вживання, адже це в деякій мірі образливо для людини. На зміну цій термінології прийшли сучасні - «дитина з особливими освітніми потребами», «дитина з інвалідністю».

 

Відповідно до Конвенції про права дитини кожна дитина має право на отримання освіти. Інклюзивна освіта - це єдиний визнаний в світі інструмент реалізації цього права.

Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, у тому числі з особливостями психофізичного розвитку, в освітньому процесі. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності навчальних закладів.Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Отже, інклюзія для нас сьогодні – це філософія розуміння участі людини у житті суспільства, розуміння того, що усі діти є цінними членами суспільства і мають рівні права незважаючи на особливості їхнього психофізичного розвитку.

На допомогу батькам таких дітей , вчителям,  вихователям видавництво «Літера ЛТД» випустила серію книг «Інклюзивне навчання».

Бібліотека отримала ряд видань цієї серії, які ми Вам і рекомендуємо до перегляду - тематичну книжкову виставку «ОСОБЛИВІ КНИГИ ПРО ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ».

Виставка містить докладний і зрозумілий виклад особливостей впровадження інклюзивної освіти в новій українській школі. Охарактеризовані методи і засоби навчання в інклюзивну класі, наведені ігри та вправи, покликані допомогти «особливому» учневі пристосуватися до навчання в «звичайній » школі, а також поради педагогам щодо поводження з дитиною, що має особливі потреби за станом свого здоров'я.

Книжкова виставка діє з 18 – 27 жовтня і буде корисна для педагогів і психологів установ загальної середньої та дошкільної навчального освіти, соціальних педагогів, викладачів коледжів і технікумів, а також студентів відповідних спеціальностей педагогічних вузів.