Нові книги з інклюзивного навчання в бібліотеці.

 

Що таке інклюзивне навчання?

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання ґрунтується на таких принципах:

• кожна дитина має право на освіту;

• кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та навчальні потреби;

• освітні програми мають брати до уваги широке різноманіття характеристик і потреб дітей;

 

• діти з особливими освітніми потребами повинні мати доступ до навчання у звичайних освітніх установах;

• школи, дитячі садки та інші заклади освіти зобов’язані створити умови навчання, що забезпечують потреби дитини;

• звичайні заклади освіти є найбільш ефективним методом навчання з точки зору забезпечення потреб дитини, протидії дискримінації та розподілу державних коштів.

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Пропонуємо віртуальну виставку книг СЕРІЇ « ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ» . Це загальна інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів.

 

 

1. Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом [Текст] / Н. В. Базима. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 144 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

  

Видання містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку; а також опис особливостей психічного розвитку і сенсорики, специфіки формування емоційно-вольової сфери, характеристики поведінки та ігрової діяльності дітей з аутизмом. Окрема увага приділяється комунікативним навичкам дітей з аутизмом та їхньому розвитку за методикою формування мовленнєвої активності у таких дітей з розкриттям мети, завдань, напрямів, методів та прийомів роботи. Автор надає рекомендації щодо створення психолого-педагогічних умов та використання принципів корекційного підходу до формування мовленнєвої активності.

 Книга призначається батькам дітей з психофізичними порушеннями, зокрема з аутизмом та роладами аустичного спектра, а також логопедам загальноосвітніх та спеціальних дошкільних закладів, дефектологам, корекційним педагогам, практичним психологам, студентам напрямів "Корекційна освіта"

 

 

 

 

2. Колупаєва А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків [Текст] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 56 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок – на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі.

Матеріали цього видання розкривають теоретичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори книгинадають корисні поради щодо забезпечення належних видів адапдації для дитини з особливими освітніми проблемами в навчальному закладі

 

 

 

 

 

3. Костенко Т. М. Дитина з порушенням зору [Текст] / Т. М. Костенко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

 

Ця книжка призначена для батьків, які стикаються з проблемою порушення зору в дитини – вродженим або набутим, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Для того щоб дитина, попри ці проблеми, зростала і розвивалась, як усі інші, батькам потрібно багато знати про зір, функції ока, вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога. Як підготувати таку дитину до навчання в школі, як правильно вибрати навчальний заклад? На ці та багато інших запитань можна знайти відповіді у цій книжці.

Крім того, автор надає спеціальні рекомендації: як вчасно розпізнати будь-які порушення зору дитини, як допомогти дитині в разі тяжких порушень і куди звертатися по допомогу.

 

 

 

 

 

4. Литовченко С. В. Дитина з порушенням слуху [Текст] / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О.М. Таранченко. – Київ : Літера ЛТД, 2019.- 56 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з проблемою порушення слуху в дитини, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Головне для батьків – не впадати у відчай, а допомогти дитині почуватися впевнено, бути щасливою. Для досягнення цієї мети батькам потрібні знання про особливості їхньої дитини, про можливості її розвитку, прийоми навчання і виховання – про все це і йдеться у даному виданні. Тисячі людей, які не чують, живуть повноцінним життям, діти зростають розумними, щасливими, отримують освіту, обирають професію і влаштовують особисте життя.

 

 

 

 

 

 

5. Прохоренко Л. I. Дитина із труднощами у навчанні [Текст] / Л. І. Прохоренко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 48 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

Ця книжка призначена для батьків дітей, у яких виявлено порушення когнітивного розвитку, тобто кмітливості, здатності сприймати нову інформацію і запам’ятовувати її, уваги, мовлення, орієнтації у просторі і часі, рухових навичок. Автор розповідає про причини цих порушень, акцентує увагу на тому, чому цим дітям украй необхідна допомога дорослих, надає конкретні поради щодо розвитку такої дитини.

Книжка містить відповіді на багато питань, а саме: як формувати мовлення, як навчати дитину грати, як формувати знання про довкілля, як розвивати розумову діяльність дитини. Крім того, автор розповідає, як дорослим слід поводитися із всиновленими дітьми з такими порушеннями, чого слід уникати у вихованні.

 

 

 

 

 

6. Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку [Текст] / Ю. В. Рібцун. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

 

Це видання рекомендовано для батьків дітей із затримкою мовленнєвого розвитку. Найпоширенішим логопедичним висновком є фонетико-фонематичне недорозвинення, тобто порушення процесів формування звуковимовної системи в дітей з різними мовленнєвими розладами. Правильне мовлення – це не тільки чітка звуковимова, а й уміння грамотно висловлювати власні думки, загальний розвиток, культура, успішність дитини в цілому. Саме тому в батьків виникає безліч запитань: що потрібно для повноцінного розвитку мовлення малюка, як запобігти порушенням звуковимови в дитини, чи варто віддавати дитину до спеціального дошкільного закладу, куди звертатися по допомогу, як найкраще навчати дитину з такими вадами читання тощо.

Автор книжки відповідає на ці та багато інших питань, надає конкретні поради щодо методики роботи з такими дітьми задля успішного подолання проблем.

 

 

 

 

7. Сухіна І. В. Гіперактивна дитина [Текст] / І. В. Сухіна. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

 

 

Жива, рухлива, активна дитина – що в цьому поганого? Автор видання розповідає про те, яких дітей можна назвати гіперактивними. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю виявляється у підвищеній руховій активності, збудливості, труднощах концентрації та утриманні уваги, імпульсивності поведінки, проблемах у взаємостосунках з однолітками. Автор розповідає про причини гіперактивності, дає корисні рекомендації щодо підготовки такої дитини до школи, навчання її у шкільному закладі і навіть вибору продуктів харчування.

Вихователі і вчителі знайдуть тут також поради стосовно поводження з гіперактивними дітьми в групі дитсадка і в класі.

 

 

 

 

 

8. Трикоз С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

У цьому виданні розглядаються особливості інтелектуальних порушень у дітей з урахуванням реалій і перспектив. Цей путівник для батьків допоможе їм зрозуміти власну дитину й усвідомити те, що інтелектуальні порушення не є вироком. Батьки знайдуть тут поради щодо того, як має навчатися дитина, як її можна підготувати до школи та які види діяльності доцільно практикувати в родині.

Автори описують стратегії батьків у позитивному впливі на психологічний розвиток дитини, надають рекомендації з розвитку в дитини вмінь та навичок самообслуговування. Книга містить відомості щодо подальшої професійної орієнтації у майбутньому житті дитини.

 

 

 

 

9. Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. Київ : Літера ЛТД, 2019. – 48 с. – ( Серія « Інклюзивне навчання»)

 

Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти дитині із синдромом Дауна знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати якомога більше про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.

Автори пояснюють, який потенціал у дітей із СД, що таке рання комплексна допомога, які заняття необхідні таким дітям, як підготувати дитину із синдромом Дауна до шкільного навчання, які існують спеціальні методики тощо.