Наші блоги

Ми в Internet

DW

Книжковий хіт-парад

Краєзнавча сторінка

Статистика відвідань

Перегляди статей
3167914


Насильство в українському суспільстві

 

Насильство в українському суспільстві

 

Список «Насильство в українському суспільстві» інформує про книги, статті з періодичних видань, законодавчі акти України про проблему, яка негативно впливає на українське і світове суспільство.

Представлені інформаційні джерела, які знаходяться у фонді Чернігівської обласної бібліотека для юнацтва, розміщено в алфавітному порядку. Доповнення і оновлення здійснюється 1 раз у півріччя.

Рекомендовано учням, студентам, викладачам навчальних закладів, фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю, соціальним працівникам.

 

Передмова

 

 

 

 

Ви хоч раз у своєму житті бачили кущ або деревце з надламаною гілочкою? Певно, бачили, і не одноразово.

Уявимо собі, що те деревце - це людство, а надламана гілочка – окремий народ. Або так: деревце –то народ, а гілочка – то людина. Уявимо менш глобально: деревце – людина, а гілочка – це якийсь день в житті цієї людини, коли над нею було скоєно насильство.

Насильство широко розповсюджено в нашому буденному житті. Воно стало настільки звичним, що ми часто і не вважаємо насильство насильством. Ми звикли бачити в засобах масової інформації, на телебаченні і в кінотеатрах, на банерах в мережі Інтернет, різного роду насильство. Стали відноситися до нього спокійно і не помічати, навіть дехто став вважати, що це норма.

В.Даль трактує термін «насильство» - як «примус, неволя, потреба, силування, сором’язлива дія, образливе, незаконне і свавільне».

Насильство є таким же стародавнім, як і саме людство. Насильством наповнені всі сфери людського буття: політичне, економічне, духовне та сімейно-побутове. Воно має вираження у війнах, убивствах, знеціненні життя, пануванні таких явищ, як: антигуманність, агресія, жорстокість. Із розвитком цивілізації його прояви не лише не зменшилися, а й набули катастрофічних розмірів. Війни, заколоти, революції, страти, терори стали ледве не нормою життя людей. Племена і народи знищувалися в усі часи, як у стародавні, так і нинішні. Проблема безпеки людського життя, її ментальних, соціальних і духовних надбань завжди є насущною і важливою.

Сталий людський розвиток передбачає економічний, соціальний, культурний, духовний зріст, гуманізацію менталітету громадян і збагачення позитивного загальнолюдського досвіду. Терпимість суспільства до всякого роду насильства уповільнює людство від створення цивілізованого суспільства. Наша країна Україна, як і більшість країн світу, переживає появу негативних соціальних процесів, які супроводжуються значними кризовими змінами у суспільстві. До таких явищ відноситься і насильство.

Проблема насильства з метою його попередження сьогодні вивчається в різних аспектах і роглядається багатьма галузями знань. Юриспруденція акцентує увагу на порушенні правових норм. Соціологія виявляє причини і поширеність насильства, як соціальної девіації і визначає його як явище дискримінації особи і сім’ї, утиск або обмеження її/їх прав і свобод. З економічної точки зору насильство можна розглядати як незаконну дію, яка приносить значно більший прибуток , ніж узаконені види діяльності в тій або іншій сфері. У філософії насильство визначається як застосування сили або загроза її застосування, як зведення сили в закон людських відносин.

Типовими проявами насильства є:

-позбавлення життя, заподіяння тілесних ушкоджень, зазіхання на статеву недоторканість, захоплення заручників, здирство й інші способи вилучення майна, катування і застосування незаконних методів впливу стосовно затриманих і підслідних;

-перевищення влади, позбавлення різноманітних прав і свобод, жорстоке поводження з дітьми тощо.

Найважливішими аспектами вивчення насильства сьогодні є такі: насильство в сім’ї, насильство до жінок та людей похилого віку, насильство щодо дітей та підлітків.

Проблема насильства в сім’ї існує давно і в усіх країнах, відображає дисгармонію і перекоси, що існують в суспільстві.

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї відносно іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Прийнято виділяти наступні форми насильства в сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне, ізоляція, обмеження свободи пересування, економічне.

Фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, завдання шкоди його честі і гідності.

Сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого, а також дії сексуального характеру відносно неповнолітнього члена сім’ї.

Психічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися шкода психічному здоров’ю.

Економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого житла, їжі, одягу й іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачезаконом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Домашнє (сімейне) насильство – акт зумисного залякування, фізичного нападу, побиття, замах сексуального характеру чи будь-яка інша неправомірна поведінка одного партнера по відношенню до іншого. Наслідки можуть передаватися від покоління до покоління. Жінки, чоловіки та діти в Україні потерпають від насильства з боку своїх партнерів, батьків, друзів або незнайомців значно більше, ніж можна уявити. Стереотипи, які існують в українському суспільстві перетворюють це явище на епідемію. Неадекватні дії одного з членів родини по відношенню до інших містять ознаки протиправних дій, які можуть кваліфікуватися як насильство в сім’ї. Серйозний, іноді непередбачений психологічний дисбаланс у подружніх і батьківських відносинах веде до негативних, особистісних і спільних, незворотних процесів. Це, в свою чергу, приводить до розладу та руйнування сім’ї. Насильства в сім’ї по відношенню до жінок спричиняють жертві медичні проблеми, такі як тілесні ушкодження, удари, переломи кісток і це часто призводить до тимчасової непрацездатності або інвалідності. До соціальних і психологічних проблем жінок які піддалися насильству в сім’ї відносяться: стреси, важкі депресії, самоізоляція від суспільства, суїцидальні спроби. Як же захиститися від протиправних дій одного з членів сім’ї по відношенню до іншого та як їх попередити?"

Про те, як захистити себе і своїх близьких в соціумі від агресії і насильства, як допомогти людям, які зазнали насильства, про жахливі події з життя окремої людини, які для вас стануть корисним досвідом, здобутим не у своєму житті,- про таке інформує список літератури «Насильство в українському суспільстві».

Ознайомитися зі списком літератури «Насильство в українському суспільстві» можна тут