До Дня української писемності та мови виставка "Нетлінний скарб столітть"

«Нетлінний скарб століть»

(09 листопада День української писемності та мови)

Читацьке призначення: широке коло читачів

Цільове призначення: Розкрити красу української мови.

Розташування виставки: абонемент

 

До Дня української писемності та мови виставка "Нетлінний скарб столітть"

 

 

Розділ І : Мова ця велична і проста…


«Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур'ян. Чистіше від сльози.

Вона хай буде. Вірно і слухняно.

Нехай вона щоразу служить Вам,

Хоч і живе своїм живим життям»

М.Рильський

 

Список літератури:

1. Бацій І.С. Краса і сила слова. – К.: Рад.школа, 1983. – 96 с.

2. Бортняк А.А. Ну що б, здавалося, слова…: Бесіди про культуру української мови. – К.: Укр. Письменник, 1994. – 73 с.

3. Горяний В.Д. Рідна мова: підручник для 10-11 класів. – К.: Освіта, 1995. – 192 с.

4. Дзюба Я.М. Бо то не просто мова, звуки.. – К.: Рад.письменник, 1990. – 134 с.

5. Коваль А.П. Слова про слово. – К.: Рад.школа, 1986. – 384 с.

6. Масенко Л.Т. Мова і суспільство. – К.: Вид.дім «КМ Академія»; Всеукр. Т-во «Просвітаа» ім..Т.Шевченка, 2004. – 163 с.

7. Огієнко І.І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995. – 296 с.

8. Костенко А. Леся Українка. – К.: А.С.К., 2006. – 512 с.

9. Вічний як народ: сторінки біографії Т.Г.Шевченка. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

10. Розцвітай же, слово! – К.: Рад.школа, 1983. – 223 с.

11. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу. – К.:Смолоскип, 2007. – 416 с.

12. Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму. – Тернопіль: МПП «Презент», за участю ТОВ «Фенікс», 1994. – 480 с.

 

До Дня української писемності та мови виставка "Нетлінний скарб столітть"

 

Розділ ІІ: Розцвітай же слово!


«О слово дзвінке, озивається в славі

До нас ти крізь давні століття імлаві»

Л.Первомайський

 

Список літератури:

1. Бондарчук К. Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підг. курсів та абітурієнтів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 272 с.

2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної укр..мови: Навч.посібник. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.

3. Гримич М. та ін.. Українська мова щодня: Початковий рівень: Навчальний посібник – К.: Заповіт, 1998. – 160 с.

4. Збірник вправ і завдань з української мови для учнів 5-11 класів. – Д.Сталкер, 1999. – 384 с.

5. Сучасна українська мова: Підручник. – 2-ге вид., перероб.- К.: Либідь, 2001. – 400 с.

6. Українська мова: Підруч.для 10-11 кл. – 5-те вид. – К.: освіта, 2003. – 240 с.

7. Шкуритяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч.посібник. – К.: Літера, 2000. – 688 с.

 

Розділ ІІІ: Перлини духовності


«Ну щоб, здавалося слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б'ється – ожива

Як їх почує!... Знать, от бога

І голос той, і ті слова

Ідуть меж люди!...

Т.Шевченко

 

Список літератури:

1. Карпенко М. Велесова книга: Переспіви. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. – 180 с.

2. Вишенський І. Вибрані твори. – Львів: Каменяр, 1980. – 141 с.

3. Давня українська література Х-ХУІІІ ст. твори: Для серед. та ст. шк..віку. – К.: Школа, 2005. – 416 с.

4. Давня українська література: Хрестоматія /Упоряд. М.М.Сулима. – 4-те Вид. – К.: Освіта, 1998. – 656 с.

5. Джерела пружно б'ють: Хрестоматія з української літератури для 9 класу. – 2-ге вил. – К.: освіта, 1998. – 480 с.

6. Перлини духовності: Твори укр..світської л-ри від часів Київ.Русі по ХУІІІ ст..: Навч.посібник . – К.:Грамота, 2003. – 480 с.

7. Повість врем»яних літ. – Харків: Фоліо, 2008. – 317 с.

8. Сбитнев Ю. Тайны родного слова. Мое прикосновение к «Слову о полку Игореве». – Чернигов: «Троица», 2010. – 176 с.

9. Слово о полку Ігоревім: для серед. та старш. шк. віку. – К.: Веселка, 2008. – 134 с.

 

До Дня української писемності та мови виставка "Нетлінний скарб столітть"