Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Ми в Internet

DW

Книжковий хіт-парад

Краєзнавча сторінка

Статистика відвідань

Перегляди статей
2265979


Доля кримських татар: від депортації до окупації (до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу)

Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, 

але дух цілого народу – ніколи.

Кримські татари повернулися на історичну батьківщину,

та зараз вони знову стали жертвами репресій –

як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму.

Володимир Зеленський, Президент України

Щороку 18 травня, в Україні, згадуємо сумну дату роковин депортації кримських татар з історичної батьківщини. Саме 18 травня 1944 року злочинною радянською владою скоєно черговий злочин проти мирного населення, який призвів до великої національної трагедії кримськотатарського народу.

 

Внаслідок масової депортації, поневірянь і проживання в нелюдських умовах втрачено майже половину нації. Проте, радянському режиму не вдалося зламати дух мужнього народу, і попри арешти і переслідування, кримські татари створили всенародний рух за повернення на батьківщину. Щоправда їхній шлях додому розтягнувся на довгі десятиліття і лише після розвалу СРСР та відновлення української незалежності , кримська репатріація стала можливою. З часу депортації кримських татар з півострова минуло понад 75 років, проте кримськотатарський народ знову не має спокою. Люди знову потерпають від утисків і пригнічення окупантів і змушені знову відстоювати свої права.

 

 

20 лютого 2014 року територію Кримського півострова було захоплено тоталітарною державою. Із початком окупації Криму розпочався спротив кримського народу і увесь світ побачив силу духу цього незламного народу! «Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом. Пам’ятаймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!”, - наголосив Президент України Володимир Зеленський.

 

 

Долучитися до перегляду джерел з багатовікової історії кримськотатарського народу, дізнатися більше про співпрацю кримських татар і українців на шляху розбудови суверенної України, ознайомитися з новинами щодо ситуації в окупованому Криму запрошуємо до Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва (вул. Тараса Шевченка, 63).

Сьогодні вашій увазі пропонуємо віртуальну виставку «Доля кримських татар: від депортації до окупації», підготовлену у 2020 році.

Розділ 1 Крим це Україна!

 

Грабовський С. Крим: два з половиною століття імперського геноциду / Сергій Грабовський, Ігор Лосєв. - Київ : Знання України, 2016. - 47 с. Автори книги - постійні автори «Дня», кандидати філософських наук, лауреати Премії Джеймса Мейса Сергій Грабовський та Ігор Лосєв. Життєвий шлях обох авторів тісно пов’язаний з півостровом і культурою кримськотатарського народу. В сумісній праці висвітлено трагічну долю кримських татар, які стали жертвами здійснюваного російсько-радянською імперією впродовж двох з половиною століть геноциду. Авторами детально охарактеризовано основні етапи цього геноциду та розглянуто його наслідки.

 

 

 

Зінченко Ю. Кримські татари : іст. нарис / Ю. І. Зінченко ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - Київ : [б.в.], 1998. - 205 с. Видання знайомить з історією та культурним надбанням кримських татар від Кримського ханства до сьогодення. В окремому розділі опубліковано важливі архівні документи й матеріали 1942–1994 років.

 

 

 

 

 

 

Іванець А. Перший Курултай: від кримськотатарських установчих зборів до національного парламенту (1917-1918 рр.) / Андрій Іванець / Андрій Іванець . – Київ : КЛІО, 2018, 2018. – 159 с. : іл. - Бібліогр. у підрядк. прим. Автор монографії, один із провідних фахівців з історії кримськотатарського народу кандидат історичних наук Андрій Іванець, знайомить з одним із ключових періодів у багатовіковій історії корінного народу Криму, коли він переживав перехід від стану етносу до стану модерної етнонації. В книзі викладено висновки дослідження діяльності Першого Курултаю, який став вищим проявом самоорганізації кримськотатарського народу під час революційних трансформацій 1917–1918 років. Дослідження А.Іванця названо "проривом в українській історіографії", і це зрозуміло, адже «перший Курултай - це історія, яка не закінчилася, це історія яка триває і сьогодні, оскільки інститут Курултаю, що виник в 1917 році, існує і сьогодні".

 

 

 

Іванченко Р. Україна і Крим / Р. П. Іванченко. - Київ : КиМУ, 2014. - 64 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. На основі сучасних досліджень автор аналізує найголовніші проблеми в історичному розвитку українсько-кримських зв'язків - демографічні, економічні, політичні, культурні, які стали основою сучасних суспільно-політичних стосунків між українським та кримським регіонами.

 

 

 

 

 

Історія Криму в запитаннях та відповідях / [О. Галенко та ін. ; відп. ред. В. Смолій ; упоряд. Г. Боряк] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2015. - 525, [1] с. - Бібліогр.: с. 513-[526]. Авторський колектив книги, який складається з академічних та університетських учених-істориків і сходознавців, зробив спробу відповісти на актуальні, з їхнього погляду, запитання щодо маловідомих сторінок багатовікової історії Криму та народів, які його населяли з найдавніших часів. Видання містить понад 120 статей - виважених і здебільшого узагальнених, що базуються на новітніх наукових підходах і широкій джерельній базі.

 

 

 

Коваль Д. Історія Українського Криму : іст. розвідка / Данило Коваль ; [за ред. О. Однороженко, М. Кравченко, М. Мельник]. - Мена : Домінант, 2016. - 66 с. - (Бібліотека Цивільного корпусу "Азов"). - Бібліогр.: с. 63-66. Автор здійснив розвідку, в якій обґрунтовує, посилаючись на історичні факти, культурну, історичну та цивілізаційну належність Кримського півострову до України, а також наводить виважені способи повернення Криму до складу Української держави.

 

 

 

 

 

Крим від античності до сьогодення : історичні студії / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2014. - 707 с. - (Студії з регіональної історії). - Бібліогр. наприкінці ст. Представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності у Північному Причорномор’ї, взаємовідносинам населення та державних утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами, насамперед Україною. Розглянуто питання військової, дипломатичної, господарської історії і статусу Криму в імперських та радянських політико-адміністративних структурах та у складі Української держави, а також проблемам охорони пам’яток історії та культури на півострові.

 

 

 

Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи / Є. Марков ; пер. з рос. С. Іванюк ; ред. А. Троскот. - Київ : Темпора, 2007. - 584 с. Книгу Євгена Маркова вперше опубліковано у 1872 році, відтоді вона витримала кілька перевидань і стала надзвичайно популярною ще за життя автора. Це подорожні нотатки незаангажованого свідка, що прагне передати нам не лише свої враження від побаченого в Криму середини ХІХ ст., а й відчуття історичної присутності на цій території багатовікової культури Середземномор’я. Спочатку читач разом з автором проїде тогочасною Україною й очима неупередженого росіянина гляне на українське сільське життя, а далі – романтичний і загадковий Крим, одвічна суміш культур.

 

 

 

 

Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, М-во культури України, Нац. заповідник ”Софія Київська” ; [редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. Книгу присвячено актуальним питанням Кримської історії, насамперед подіям Кримської війни, її місця в історії України та Східної Європи. Значна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.

 

 

 

 

Сергійчук В. Український Крим / В. Сергійчук. - Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. - 304 с. У книзі з залученням великого документального матеріалу розповідається про спільну історичну долю Криму й України. Зокрема, звертається увага на українську більшість півострова в період Кримського ханства, на включення Криму до українського народногосподарського організму вже з кінця ХVІІІ ст., детально аналізується перебіг подій, пов’язаних з процесом об’єднання Криму з Україною в 1918 і передання півострова УРСР у 1954 році. Наводяться також конкретні аргументи на користь того, що населення півострова завжди пов’язувало зростання свого добробуту в єднанні з Україною, що є запорукою повернення Криму до складу України.

 

 

 

 

Чумак В. Україна і Крим: спільність історичної долі / В. А. Чумак ; Акад. муніцип. упр. - Київ : ВПЦ АМУ, 2013. - 178 с. В праці вперше в українській історіографії розглянуто проблема спільності історичної долі України і Криму з найдавніших до новітніх часів. Спираючись на існуючі, в тому числі маловідомі, джерела автор розвінчує ряд міфів і стереотипів, що закріпилися в масовій свідомості щодо Криму як «исконно русской территории». Деякі документальні додатки опубліковано вперше.

 

 

 

 

 

Чухліб Т. Козаки і татари : Українсько-кримські союзи 1500-1700-х років / Тарас Чухліб ; [відп. ред.: В. Смолій]. - Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2017. - 272 с. : іл., [8] арк. іл. - (Міжнародна історія України). - Бібліогр.: с. 236-272. У книзі розкриваються українсько-татарські відносини протягом XVI–XVIII століть. Особливу увагу приділено укладенню політичних союзів між Кримським ханством та Українським гетьманатом. Оригінальний додаток включає маловідомі тексти мирних договорів між державами Східної Європи та Малої Азії, інші цікаві документи, що характеризують міцні зв’язки гетьманів України з ханами Криму.

 

 

 

Розділ 2. Боротьба за повернення на Батьківщину

 

Україна. Закони. Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою : Закон України : за станом на 10 черв. 2014 р. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2014. - 12 с. - (Серія ”Закони України”).

 

 

 

Бажан О. Г. Депортація народів Криму в роки Другої світової війни через призму документів радянських спецслужб // Кримські татари: історія та сучасність (До 50-річчя депортації кримськотатарського народу): Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 13-14 травня 1994 р.). – К., 1995. Перші об’єктивні та неупереджені історичні наукові розвідки, присвячені темі депортацій народів Криму у період Другої світової війни, з’явились в УРСР та Російській Федерації на хвилі “горбачовської перебудови"наприкінці 1980 — на початку 1990-х років.

 

 

 

 

Бекірова Г. Пів століття опору : кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) : нарис політ. історії / Ґульнара Бекірова ; передм. Мустафи Джемілєва ; післямова Рефата Чубарова ; [пер. з рос. К. Демчук ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. - Київ : Критика, 2017. - 480, XL, [1] с. : іл. - Бібліогр. у підрядк. прим. Нарис присвячено трагічному періоду історії кримськотатарського народу – депортації 1944 року, життю на чужині та тривалій боротьбі за право жити на рідній землі. Авторка детально виклала історію кримськотатарського національного руху і доповнила її добіркою документів, які знайшла в архівах. Книга цікава і розміщеними в ній інтерв’ю з незмінним лідером цього руху Мустафою Джемілєвим.

 

 

 

Биязова Н. Отражение: геноцид, депортация, Крым…: автобиогр. повесть / Нурие Биязова. – Симферополь : Доля, 2018. – 472 с. Нуріє Біязова – відома постать у Криму, ветеран кримськотатарського національного руху. Народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї, 18 травня 1944 року її родину було депортовано в Узбекистан, де невдовзі вона втратила батьків і двох сестер. Лише у 1989 році повернулася до рідного Криму, де відразу долучилася до кримськотатарського національного руху. Навесні 2018 року, невдовзі до своєї кончини, Нуріє Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році під назвою "Віддзеркалення". Праця адресована всім небайдужим до долі кримськотатарського народу.

 

 

 

 

Влащенко Н. Крадіжка, або Біле сонце Криму / Наташа Влащенко ; [пер. з рос. В. Бойка ; передм. В. Горбуліна]. - Харків : Фоліо, 2017. - 394, [17] с. : іл., фот. кольор. Книгу відомої української журналістки і телеведучої Наташі Влащенко присвячено одній з найтрагічніших подій в історії сучасної України — анексії Криму Російською Федерацією. Наталія Влащенко детально дослідила, як відбувалася анексія півострова впродовж зими-весни 2014 року. У книзі представлені розповіді людей, які були в епіцентрі тих подій, які супроводжуються фотохронікою кримських подій. За висловом авторки, вона « написала цю книгу заради двох речей. По-перше, щоб відкрити правду і показати всі факти. По-друге, в нас є надія повернути Крим, поки ми не забули про нього, поки нас це болить і поки ми будемо бити в дзвони».

 

 

 

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці : зб. док. (1941-1998) / Державний комітет України у справах національностей та міграції ; упоряд. Ю. Білуха [та ін.]. - Київ : Абрис, 1999. - 175 с. Збірник містить понад 60 документів і матеріалів за 1941-1998 рр. про депортацію за межі України кримський татар, болгар, вірмен, греків німців, умови їх утримання та перебування в місцях поселення, про здійснювані Українською державою заходи для відновлення прав депортованих осіб, їх повернення.

 

 

 

 

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України [та ін. ; упоряд.: О. Г. Бажан та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій]. - 2-ге вид. - Київ : Кліо, 2016. - 1090 с. : табл. - Бібліогр. у підрядк. прим. - Покажч.: с. 1027-1088. До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950–1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблему репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір.

 

 

 

Кримські татари. 1944-1994 рр. : статті. Документи. Свідчення очевидців / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; відп. ред. Ю. З. Данилюк [та ін.]. - Київ : Рідний край, 1995. - 363 с. У збірнику зібрано статті, документи, спогади, що розкривають трагічні сторінки в історії кримськотатарського народу, пов’язані з його депортацією з території Криму у травні 1944 р., висвітлюють основні етапи національного руху, діяльність окремих правозахисників. Доступно в електронному вигляді: https://www.twirpx.com/file/1376534/.

 

 

 

 

Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років). Очима радянських спецслужб : зб. док. та матеріалів / упоряд. О. Г. Бажан [та ін.] ; голова ред. кол. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Голов. редакц. колегія наук. - документ. серії книг "Реабілітовані історією", Держ. архів Служби безпеки України, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Київ : [б. и.], 2004. – 395 с. До збірника увійшли документи та матеріали, що висвітлюють історію кримськотатарського національного руху в другій половині 1940-х на початку 1990-х рокув, розкривають форми і методи боротьби його активістів за повернення на батьківщину, позицію українських, російських та міжнародних правозахисних організацій, протидію зазначеним процесам з боку радянських спецслужб.

 

 

 

Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний / Севгіль Мусаєва, Алім Алієв. - Харків : Vivat, 2017. -252, [1] с. : фотоіл., портр. - (Гордість нації). Автори книги - Алім Алієв і Севгіль Мусаєва, - українські журналісти кримськотатарського походження. Їхні родини змогли повернутися на батьківщину, до рідного Криму, лише після отримання Україною незалежності. В своїй книзі автори висвітлюють постать національного лідера кримськотатарського народу, який є символом єднання депортованого народу і повернення його на рідну землю - Мустафи Джемілєва. Нині правозахисник, уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв є зразком патріотичної любові до Батьківщини. "Мы видели ад на земле..." : к 70-летию депортации крымскотатар. народа / сост., общ ред., вступ. очерк - Г. Бекирова. - Киев : Стилос, 2014. - 143 с. Книгу присвячено трагічним подіям в житті кримськотатарського народу. В історичній розвідці Г. Бекіровою, якою розпочинається розповідь про жахіття 1944 року в Криму, йдеться про причини, підготовку та хід депортації, нелюдські умови, в яких опинилися кримські татари під час виселення, їхнє життя на спец поселенні, утиск особистих і громадянських прав, переслідування за національною ознакою, порушено і питання про наслідки депортації для Криму і кримського соціуму. Книга представляє малу дещицю матеріалів "Унутма" - загальнонародної акції збору свідчень геноциду кримськотатарського народу - спогадів свідків депортації, зокрема, містить спогади Мустафи Джемілєва.

 

 

Хайд Л. Омріяний край : роман / Лілі Хайд ; пер. з англ. Лукії Зурнаджи. - Київ : Дуліби, 2014. - 239 с. : іл. – (Coffee table book). Британська журналістка Лілі Хайд понад 10 років працювала в Україні, Впродовж цього часу вона зібрала багато матеріалів про депортацію та репатріацію кримських татар. На їхній основі створила художній роман, що був опублікований у Великобританії (2008). Головна героїня роману – кримськотатарська дівчинка Сафі, яка народилася за межами історичної батьківщини, виростала на розповідях про рай під назвою «Крим». Коли її мрія опинитися на благословенній землі здійснилася, її чекало жорстке розчарування. Проте, в її серці живе почуття, що допомагає юнці подолати усі життєві перепони.

 

 

 

Шлях лідера. Мустафа Джемілєв : ст., виступи, листи / [упоряд. О. Бондаренко ; біогр. нарис та заг. ред. Г. Бекірової]. - Київ : Стилос, 2018. - 239 с. : іл. За словами історика Гульнари Бекірової, книга «Мустафа Джемилев була видана з метою заповнити прогалину щодо великої трагедії кримськотатарського народу, адже впродовж десятиліть ця тема не піднвмалася. В книзі зібрано програмні ідеологічні й політичні тексти Мустафи Джемілєва, які висвітлюють його політичні погляди, висвітлено ключові моменти діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, перешкоди, які заважали облаштуванню кримських татар на рідній землі, окремий розділ складають матеріали, що стосуються боротьби за звільнення Кримського півострова від російської окупації та захисту прав людей, які залишилися на окупованих землях. «Звичайно, дана книга не є вичерпною щодо особистості цієї видатної людини, та товсті книги у нас ще попереду, як і мемуари, на які я як історик дуже розраховую» - наголошує редакторка книги.


Березовець Т. Анексія: острів Крим : хроніки ”гібридної війни” : [голов. дослідж. захоплення півострова] / Тарас Березовець. — Вид. 2-ге. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 391 с. : іл., [8] арк. іл. - (Програма ”Українська книга”). - Бібліогр. у прим.: с. 371-391. Автор цієї праці виходець з Криму, тому події останніх років на півострові стали для нього надзвичайно хвилюючими. У книзі розглянуто механізми та технології діяльності російських військових і спецслужб на території Криму та докладно висвітлено події, що сприяли “гібридній війні” та анексії автономної республіки. Праця містить ексклюзивні дані від людей, котрі, наприклад, побували в катівнях ФСБ, яких викрадали й піддавали насильству. Крім того, у творі є свідчення від перших осіб, що приймали вагомі політичні рішення щодо ситуації в Криму.

 

 

 

 

Верменич Я. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В. А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України, [Від. іст. регіоналістики]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. - 368 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. В книзі розглянуто феномен Криму і Донбасу як пограничних субрегіонів України. Акцент зроблено на пошуку шляхів розв'язання геополітичної кризи, пов'язаної із зовнішніми загрозами суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України. Йдеться про можливості регіональної аналітики у з'ясуванні суспільних настроїв населення Криму і Донбасу, ментальних та ідентифікаційних практик в умовах «гібридної війни» з Російською Федерацією. Окремий розділ монографії «Крим на цивілізаційному перехресті» присвячено історії і сьогоденню автономії.

 

 

 

Гай-Нижник П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’зання / Павло Гай-Нижник. - Київ : МП Леся, 2017. - 103 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 48-51, 100-103. У праці доктора історичних наук, завідуючого відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства П.П.Гай-Нижника аналізуються основні засади щодо вироблення Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України. Вказується на наріжні проблеми витоків і подолання проросійської ідентичності на Кримському півострові на сучасному етапі та шляхи оптимізації системи державного управління й безпеки держави Україна.

 

 

Головко В. Оккупация Крыма / Владимир Головко ; [отв. ред. Алла Шорина]. - Киев : COOP Media, 2016. - 126 с. - (Серия "Русский мир" против Украины"). Книга Володимира Головка - це спроба розібратися в передумовах «кримської весни» та її наслідках для всіх залучених сторін. В праці викладено хроніку подій, що розгорталися в 2014 році на очах у всього світу. Матеріал доповнено фактами, які в момент захоплення півострова були приховані від очей сторонніх спостерігачів.

 

 

 

 

Громенко С. 250 років фальші: російські міфи історії Криму [Текст] / Сергій Громенко. - Харків : Фоліо, 2019. - 254, [9] с. : іл., фот. - (Справжня історія). Анексія Криму, яка викликала найбільшу політичну кризу в Європі з часів Другої світової війни, зумовила й досі небачений розквіт політичної міфології щодо півострова. У 2014 році з безлічі окремих міфів і сфальсифікованих фактів виокремився так званий Міф про «КримНаш», що мав на меті виправдати в очах світу агресивну політику Російської Федерації. Всіх зацікавлених у розвінчанні даного міфу запрошуємо до перегляду цієї книжки.

 

 

 

 

Гуменюк Н. Загублений острів. Книга репортажів окупованого Криму / Наталія Гуменюк. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – 312 с. - (Коротка проза та есеїстика). Автор книги – відома українська журналістка, яка впродовж 2014-2019 років повідомляла читачам з правду про життя мешканців окупованого півострова. Назви розділів цієї книжки перегукуються із періодами, які довелося пережити мешканцям півострову. «Шок», «Сум'ятті», «Страх», «Біль» і наприкінці - «Самотність», «Розчарування» і… обов’язкова «Надія», якою має завершитися стражденна історія нашого Криму. Дізнатися, що насправді думають різні категорії кримці щодо анексії Криму, пропонуємо з даної книги.

 

 

 

Донбас і Крим: ціна повернення / [В. П. Горбулін та ін. ; за заг. ред. В. П. Горбуліна та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2015. - 473 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. Аналізуються причини та наслідки тимчасової втрати контролю над окремими територіями України. Обґрунтовується позиція України та висвітлюються підходи ЄС та Росії до врегулювання ситуації на Донбасі в Мінському процесі. Визначено умови реінтеграції та пріоритети відновлення Донбасу. Окреслено шляхи подолання соціальних наслідків збройної агресії Росії проти України. Розроблено прогнози розвитку подій на Донбасі та довкола Криму, а також сценарії майбутнього України в глобалізованому світі.

 

 

 

Кульчицький С. Кримський вузол / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. - 2-ге вид. - Київ : Кліо, 2019. - 495 с. : іл. - Бібліогр. у підрядк. прим. — Покажч. імен: с. 487–495. У книжці висвітлено історичні передумови, економічні підоснови, внутрішні та зовнішні причини формування кримського вузла, а також окреслено можливі сценарії його розв'язання. Показано, що цинізм подій так званої "кримської весни" спричинив неочікуваний для правлячих кіл Росії ефект. Україна тимчасово втратила Крим, однак Росія назавжди втратила Україну та українців, події "кримської весни" стали найпотужнішими прискорювачами процесу українського націєтворення, що лежить в основі формування громадянського суспільства та розбудови новітньої України.

 

 

 

 

Люди "сірої зони". Свідки російської анексії Криму 2014 року / [авт. проекту, упоряд. та вступ: А.Андрієвська, О.Халімон] ; [Укр. ін-т нац. пам'яті]. - Київ : К. І. С., 2018. - 263, [9] с. : фот. У збірці йдеться про ту частину історії «кримської весни», яку замовчує або навмисно спотворює російська пропаганда. Понад півсотні оповідей спростовують міфи про те, що анексія півострова була безкровна і що «кримчани не намагалися чинити опір, а добровільно вибрали Росію». Як насправді Крим опинився під контролем Росії та чим це обернулося для його мешканців? Які методи застосовують російські спецслужби та силовики щодо мирних громадян на півострові? Відповіді на ці та інші питання дають кримчани, які стали свідками та жертвами російського військового захоплення півострова навесні 2014 року. Долучитися до електронної версії можна за ссилкою: https://old.uinp.gov.ua/ebook/lyudi-siroi-zoni-svidki-rosiiskoi-aneksii-krimu-2014-roku

 

 

Марусяк О.В. Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти України: міжнародно-правові аспекти : монографія / О.В. Марусяк. - Чернівці : «Місто», 2016. - 220 с. - Бібліогр.: с. 169-216 та у підрядк. прим. Запропоновано комплексне дослідження кримських подій 2014 року, які розглядаються через призму злочину агресії РФ проти України, що включає в себе послідовну окупацію та анексію Криму та Севастополя з паралельною імітацією процесу самовизначення населення півострова. Крім того, в монографії проаналізовано правовий статус Криму та Севастополя як до, так і після подій 2014 р.

 

 

 

Матюхін Л. А мама зрозуміє. Крим 2014. Невигадані історії / Л. Матюхін, Ю.Головашенко, І.Підопригора. – Київ : ДІПА, 2019. – 111 с. Книга написана військовим журналістом капітаном 1 рангу Леонід Матюхіну співавторстві зі ще двома військовослужбовцями ЗСУ, що на момент анексії російськими «зеленими чоловічками» АР Крим, проходили службу на півострові у складі 36-ї бригади берегової оборони ВМС. В ній викладено нотатки, де кожен зі співавторів день за днем описує важливі події, свідками яких вони були і які локально відбувалися не лише навколо їхніх військових частин, а й загалом на півострові та в Україні. Щоденникові записи, що переплітаються з авторськими коментарями, від початку анексії і до моменту виходу українських військових на материк.

 

 

 

Наш Крим: неросійські історії українського півострова : [зб. ст. / Я. Антонюк та ін. ; упоряд. С. В. Громенко ; Укр. ін-т нац. пам’яті]. - Київ : К.І.С., 2016. - 313, [1] с. : іл. Автори цієї книги, відомі науковці та публіцисти, не ставлять за мету замінити російський історичний міф іншим - українським чи кримськотатарським, а прагнуть показати минуле півострова у всій його складності та різноманітності. Матеріали охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 році.

 

 

 

 

Підопригора І. Весна 14 (... отака ось хренова весна) : [окупація Автономної Республіки Крим] / Ігор Підопригора. - Київ : Компринт, 2017. - 89, [1] с. : фот. У книзі в хронологічній послідовності описано події, пов’язані з окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим у лютому-березні 2014 року. Автор спробував розібратися в подіях, учасником яких був особисто. Книга ілюстрована фотографіями з особистого архіву автора та його колеги-військового журналіста кореспондента газети «Флот України» Леоніда Матюхіна.

 

 

 

 

Смолій В. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи : (аналіт. доп.) / Валерий Смолій, Станислав Кульчицький, Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 615 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. Узагальнено результати комплексного дослідження, здійсненого в рамках проекту «Донбас і Крим у суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи». Визначено специфіку формування регіональних спільнот Донбасу й Криму та визначено причини їх опорності щодо українського проекту та проведено реконцептуалізацію основних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку регіонів. На основі аналізу державних практик регулювання міжнаціональних взаємин у їх історичній динаміці запропоновано нові підходи до формування порядку денного державної регіональної, етнонаціональної та гуманітарної політики.

 

 

Віртуальну виставку підготувала провідний бібліограф Л.Кравченко

Використано: зображення з тенет інтернету

https://prom.ua/p570529341-deportovani-krimski-tatari.html https://www.yakaboo.ua/ua/chuhlib-tars-kozaki-i-tatari.html http://chtyvo.org.ua/authors/Chumak_Vasyl_Arsenovych/Ukraina_i_Krym_spilnist_istorychnoi_doli/ http://old2.niss.gov.ua/articles/2065/ https://www.yakaboo.ua/krim-v-umovah-suspil-no-politichnih-transformacij-1940-2015-zbirnik-dokumentiv-ta-materialiv.html. https://www.yakaboo.ua/ http://www.univ.kiev.ua/news/8138 http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=3218 http://chtyvo.org.ua/authors/Hromenko_Serhii/KrmNash_Istoriia_rosiiskoho_mifu/ https://www.yakaboo.ua/ua/krims-kij-vuzol.html https://old.uinp.gov.ua/ebook/lyudi-siroi-zoni-svidki-rosiiskoi-aneksii-krimu-2014-roku https://www.yakaboo.ua/ua/narisi-krimu-kartini-krims-kogo-zhittja-istorii-ta-prirodi.html

 
buy cialis viagra online