Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Ми в YouTube

Банер

Книжковий хіт-парад

Краєзнавча сторінка

Статистика відвідань

Перегляди статей
1947506


РІДНА МОВА - ТО СИЛА КУЛЬТУРИ, А КУЛЬТУРА- ТО СИЛА НАРОДУ

 •  
 • Єдиний скарб у тебе – рідна мова.
 • Заклятий для сусіднього хижацтва.
 • Вона твого життя міцна основа,
 • Певніша над усі скарби й багатства.
 • П. Куліш

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Встановлене воно було 9 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писемності та мови» .

Мова – це найбільше і найдорожче добро кожного народу, це жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздуми, досвід, почування. Для кожного з нас рідна мова – це дорога спадщина, яка об’єднує в собі народну мудрість.

 

Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Згідно соціологічних даних українська мова входить в двадцятку самих розповсюджених мов світу.. На ній – такій милозвучній - говорять біля 45 мільйонів чоловік, а для 36 мільйонів – українська є рідною. Приємно ще інше – інтерес до рідної мови росте серед молоді. На сьогоднішній день більше 50% молодих людей в віці від 14-29 років спілкуються виключно українською, що відверто радує! Дійсно!

Розділ  I О, МОВА РІДНА! СЛОВО РІДНЕ!

 • Я без тебе, мово, — без зерна полова,
 • Соняшник без сонця, без птахів діброва.
 • Як вогонь, у серці я несу в майбутнє
 • Незгасиму мову, слово незабутнє!
 • (Юрій Рибчинський)

Наша рідна українська мова – одна з найбагатших і наймелодійніших мов світу. Її порівнюють з калиною, бо вона така ж красива, як народний, улюблений символ українців, її порівнюють зі співом солов’я, бо лине вона, як ніжна пісня співучого соловейка. Українська мова вважається наймилозвучнішою у світі. Вона дивує й захоплює багатством словника, безмежністю форм, плинністю.

 

 

Мова - народ [Текст] : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. І. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 414 c.

У книзі “Мова - народ” зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову (понад 250 авторів та документів). Упорядник збірки, учитель і правозахисник Олекса Тихий (1927-1984), член-засновник Української Гельсінкської групи, закінчив роботу над рукописом у 1976 році, але невдовзі після того був засуджений за “антирадянську діяльність”. Збірка публікується вперше.

 

 

 

 

 

Береза Т., Мова- не калька:словник української мови [Текст] / Т. Береза, І Зубрицький, Ю. Зелений. - Львів: Апріорі, 2016.-664с.

Сучасний словник гарної української мови «Мова - не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.

 

 

 

Островський, В. І. А українською кажуть так... [Текст] / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 456 с.

Автори книжки «А українською кажуть так..» пропонують чітке відмежування свого від несвого способом прямого порівнювання мовно-граматичних фактів, узятих з русифікованих джерел (преси, радіо, телебачення) з відповідними прикладами з української класики і народної мови. Автори не ставлять за мету визначити чия мова краща. Звісно,що для кожного народу такою мовою є своя. А паралелі лише допоможуть розмежувати те, що «досі так брутально перемішувалось». Книга буде корисною журналістам, вчителям, викладачам ВУЗів, студентам, науковцям, - всім інтелігентним людям, які люблять і цінують свою рідну мову.

 

 

 

 

Пономарів, О. Д. Культура слова [Текст] : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів.- ¬ 4¬те вид., допов.- ¬ К : Либідь, 2011. – ¬270с.

Як правильно: виняток чи виключення, банкрот чи банкрут, гадати чи ворожити? Професор не тільки дає правильні відповіді на дані запитання, а й наводить детальні пояснення, чому доцільніше вживати те чи інше слово. Корисно для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.

 

 

 

 

 

 

Вихованець, І. Р. Розмовляймо українською [Текст] : мовознавчі етюди / І. Р. Вихованець; післямова А. Загнітка. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

Назва книжки Івана Вихованця «Розмовляймо українською» говорить сама за себе. Культура української мови – завжди актуальна для журналістів, студентів та, по суті, кожного, кому не все одно, що і як він говорить. З цією корисною книжкою, яка має стати для вас настільною, легко дізнатися про типові вади усного і писемного мовлення, виконати роботу над помилками і, звісно, плекати мову.

 

 

 

 

Розділ II  СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

Чужу мову можна вивчити за шість років а свою треба вчити все життя.

(Франсуа Вольтер)

Вольтер, безумовно, мав рацію. Попри всі політичні та економічні негаразди, які відбуваються в Україні, є один чинник, який має позитивну ознаку. Українці об’єдналися духом, стали згуртованіші… Кожен українець повинен знати рідну мову - це його обов’язок перед власним народом і перед державою Україною. А ці книги допоможуть ефективно і професійно її вивчати.

 

 

Зеленько, А.С. Загальне мовознавство[Текст]: Навч. посіб. / А.С. Зеленько. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2011. — 380 с.

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мовознавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці ХХ століття. Навчальний матеріал викладено у 21 розділі, до кожного з яких додаються контрольні запитання та завдання для перевірки засвоєних знань і список рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Загальне мовознавство”. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисний аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться мовознавством.

 

 

 

 

Українська мова [Текст] : Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Укр. енциклопедія, 2004. – 820с.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : підручник / С.В. Шевчук. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К. : Атіка, 2004. - 592 с

Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.

 

 

 

 

Кириченко, Г. С. Нариси загального мовознавства: у 2 ч. Ч.1: Мова, її будова та функції в суспільстві : навчальний посібник для вузів [Текст] / Г.СКириченко, С. В. Кириченко, А. П. Супрун . – Київ : Ін Юре, 2008 . – 163 с. - Бібліогр.: с.146-158 . – На укр. яз. - ISBN 978-966-313-379-9 .

Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Ці якості є результатом цілеспрямованої роботи над собою, можливості для якої відкриває пропонований навчальний посібник. У ньому розкрито особливості української наукової мови, охарактеризовано властивості і структурно-смислові компоненти різноманітних наукових текстів, складові культури усного наукового мовлення. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто займається створенням наукових текстів, дбає про підвищення своєї мовної культури.

 

 

 

Яшенкова, О. В. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. Посіб. для самостійної роботи студента / О. В. Яшенкова - К ВЦ «Академія», 2011. - 304 с. - (Серія «САМ!»)

Успіх професійної діяльності та особистого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтераційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навички. Їх опануванню сприятиме матеріал пропонованого навчального посібники, який спрямовує на вивчення основ сучасної теорії мовної комунікації, актуальних досліджень природи комунікативних процесів, ознак і чинників комунікативної вправності та причин комунікативних невдач. Усе це допоможе глибше зрозуміти специфіку комунікативних явищ і процесів. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

 

 

 

Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2011. - 349 с.

Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних контрольних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підучником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності.

 

 

 

 

Розділ III  КНИГИ, ЯКІ ЗБАГАЧУЮТЬ  МОВЛЕННЯ.

 

Я маю… Я повинен… Я мушу… Щодня мовою вмивати душу.

Українське слово живе в піснях мого народу, чаруючи світ поетичністю, мінливістю настроїв. Воно вводить нас у чарівний світ народних вірувань, у народну творчість, вчить любити рідний край, велику Батьківщину. Українська мова могутня, глибинна. І кожне слово має свій відтінок: сум, радість, гумор, щедрість, щирість. Мова розчулює, закликає до боротьби, клекоче у ненависті до зла, несправедливості, насильства Для кожного з нас рідна мова – це дорога спадщина, яка об’єднує в собі народну мудрість. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури.

 

 

Фразеологічний словник української мови [Текст] : словарь. Кн. 1 / Акад. наук України, Ін-т укр. мови ; [уклад. В. М. Білоноженко [та ін.]]. - Київ : Наукова думка, 1993. - 528 с.

У словнику представлені найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом. Пропонований словник містить 7922 фразеологічні одиниці, з достатньою повнотою передає мовне фразеологічне багатство на матеріалі літературної мови ХІХ-ХХ століть.

 

 

 

 

Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування [Текст] : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 301, [3] с.

Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення. Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.

 

 

 

 

Живлюще джерело:Кращі прислів'я та приказки українського народу [Текст] / О. А. Попова. - Донецьк : БАО, 2011. - 447 с.

Ця книжка є справжньою скарбницею народної мудрості, кмітливості, гумору. Протягом століть шліфувалися шедеври малих форм вітчизняного фольклору. До збірника ввійшло понад 8000 українських прислів’їв та приказок. Природні явища, рослинний і тваринний світ, людина і її діяльність — ці й багато інших тем охоплює пропонований збірник. Видання адресоване широкому читацькому загалу.

 

 

 

 

 

Українські приказки, прислів'я і таке інше [Текст] / [уклад. М. М. Пазяк]. - Київ : Либідь, 2003. - 350, [2] с. - (Пам'ятки історичної думки України).

І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника і педагога М. Номиса (1823—1900), метою якого було зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і тим самим сприяти розвитку національної самосвідомості. Приказки та прислів'я, вміщені в книжці, охоплюють найрізноманітніші сфери життя, звичаїв, вірувань українського народу. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

 

 

 

Мовчун, А. Мовні скарби: Вивчення прислів'їв та приказок у школі [Текст] : навч. посіб. 4-7 кл. / А. Мовчун. - К. : Либідь, 2000. - 184с.

У посібнику зібрані найуживаніші українські прислів’я та приказки. Автор не тільки надає їх тлумачення, а й пропонує художні тексти, що допоможуть краще розкрити смисл крилатого вислову. Пожвавить роботу над кожним розділом і цікавий методичний матеріал у рубриках «Поміркуймо», «»Цікаво знати», «Кмітливим», «Етимологія свідчить». Знайшли своє місце і вдало доповнили зміст книги для школярів: «Як готувати уроки», «Як приймати гостей», народні прикмети та різного характеру завдання, які допоможуть учням глибше осмислити матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

Любити, шанувати і плекати рідну мову — святий обов’язок кожного українця. А надто сьогодні, в такі неспокійні часи для нашої держави.

 • Без мови – не створити нам держави,
 • Доріг тернистих – не перебрести!
 • Хай вороги жорстокі і лукаві
 • – Стіною стань і мову захисти!
 •                                                                                                        (Микола Лотоцький)

А більш повніше і обширніше знайомство з друкованими виданнями даної тематики Ви зможете отримати,

завітавши до читальної зали Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва.

 
buy cialis viagra online