БІБЛІОТЕКА І ГРОМАДА: РУХ НА ЗУСТРІЧ

Центральне місце у реформі самоврядування та територіальної організації влади займає розвиток територіальної громади, який неможливий без розвитку місцевої інфраструктури, у т.ч. інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; утримання та організації роботи будинків культури, клубів, бібліотек.

Особливо важливі для суспільства бібліотеки. Адже вони забезпечують громадянам доступ до знань, історії та культури. У всьому світі бібліотеки є центрами інформації, доступними для всіх верств населення. Бібліотеки залежать від суспільства і потребують його допомоги. Потрібно знайти і розробити механізми взаємодії бібліотеки, її користувачів та органів місцевої влади в умовах, коли об’єднані територіальні громади навряд чи підуть на додаткові фінансові витрати, організаційні заходи, пов’язані з утриманням бібліотек, формуванням їх фондів, закупівлею нового обладнання, сучасної техніки тощо.

З метою пошуку шляхів взаємодії громади та бібліотек, зокрема юнацьких, і було проведено Всеукраїнське соціологічне дослідження протягом квітня-липня 2018 року, ініційоване Державною бібліотекою України для юнацтва. В опитуванні брали участь респонденти віком від 14 до 35 років, і старше.

Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва провела опитування серед користувачів юнацького віку області. Всього виявили бажання взяти участь в опитуванні 253 користувачі бібліотек Чернігівщини. Найбільш активними були наступні бібліотеки: Борзнянська, Городнянська , Корюківська, Сновська, Чернігівська міська ЦБС, Лосинівська та Кіптівська бібліотеки ОТГ.

Завдання: • виявити значення бібліотек для населення; • проаналізувати рівень задоволення користувачів якістю бібліотечного обслуговування; • дізнатись про пропозиції користувачів щодо покращення співпраці між бібліотеками та громадами.

Об’єкт дослідження: взаємодія бібліотек та громад.

Предмет дослідження: користувачі бібліотек.

Яку роль відіграє бібліотека в громаді? Що саме змінилося в обслуговуванні користувачів бібліотек з моменту утворення ОТГ? Чим, на Вашу думку, бібліотека може допомогти громаді?

Відповіді на ці та інші питання були отримані під час опитування.

Отже, на думку респондентів 81% вважає, що бібліотека в громаді є центром інформації та знань, 57% - центром культурного життя, 33% користувачів вважають бібліотеку – місцем проведення вільного часу. Після підпорядкування бібліотеки ОТГ, 30% вважають, що якість обслуговування поліпшилася. В деяких бібліотеках звичайно відбулися певні зміни. Десь нарешті здійснена заміна вікон і дверей, оновлені фонди, з’явилася оргтехніка, можливість користування інтернетом, 21% дотримуються думки – нічого не змінилося. Стосовно питання, що влаштовує і не влаштовує в роботі бібліотеки, переважна більшість користувачів схиляються до думки, що все влаштовує, найбільше – 22% не влаштовує якість Інтернет-послуг. «Чи готові Ви допомогти щось змінити на краще в бібліотеці?». 65% користувачів готові бути активними партнерами і помічниками публічних бібліотек: брати участь у масових заходах, дарувати книги, займатись благоустроєм, волонтерством.

Таким чином, є надія і сподівання, що бібліотеки і надалі будуть тісно співпрацювати з громадою, а керівні органи ОТГ будуть в свою чергу сприяти розвитку і забезпеченню новим сучасним обладнанням, поповненням фондів, ремонтом приміщень книгозбірень.